MỪNG QUỐC KHÁNH 2-9 - LI-NING BADMINTON GIẢM 20-50%++ QUẦN ÁO, GIÀY, BAO VỢT VÀ KHUNG VỢT CẦU LÔNG

Lượt xem: 5440

Mừng Quốc khánh 2-9. Li-Ning Badminton gửi tới Qúy khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt hấp dẫn:

- Từ ngày 22/8-30/9: giảm 20-50% toàn bộ quần áo cầu lông

- Từ ngày 22/8-20/9: giảm 20% một số khung vợt cầu lông sau: AYPG002-1; AYPG072-1; AYPG072-4; AYPH126-4; AYPJ004-1; AYPJ006-1; AYPJ022-1; AYPJ244-1; AYPJ244-4; AYPK014-1; AYPK202-1; AYPL108-1; AYPM016-1; AYPM388-1; AYPM406-1; AYPM422-1; AYPN054-4; AYPN058-4; AYPK006-1; LVM1200

- Từ ngày 02/8-30/9: giảm 40% một số mã giày cầu lông sau: AYAM011-1, AYTJ042-1, AYTL074-1, AYTM067, AYTM076-9, AYTN015-3, AYTN025-3, AYTN049, AYTK064-1, AYTN054

- Giảm 50% cho các mã giày cầu lông sau: AYTM111-1; AYTM109-1; AYTL039-1; AYTM073-3; AYTM075-4

- Đồng giá 500k cho mã bao vợt cầu lông: ABJK044; ABJK038

- Tặng 01 balo kéo cầu lông khi mua mã khung vợt cầu lông AYPK182-1